29/10/2021

Antická Štvanice 2022: REZIDENČNÍ VÝZVA

 

Divadlo VILA Štvanice a Umělecký soubor Tygr v tísni vyhlašují rezidenční výzvu pro tvůrčí skupiny, jednotlivce či studenty divadelních škol na inscenační projekt 7. ročníku festivalu Antická Štvanice, který se uskuteční v září 2022 v plenéru Divadla VILA Štvanice na pražském ostrově Štvanice.


Hledáme tvůrce plenérového divadelního díla inspirovaného antickým dramatem, mytologií, prózou či poezií. Jsme otevřeni činohernímu, autorskému, hudebnímu, tanečnímu, výtvarnému, interaktivnímu divadlu, přičemž výsledný tvar musí být minimálně hodinový.

Co nabízíme


zajištění prostoru v plenéru ostrova Štvanice (vyřízení veškerých povolení)

zázemí v Divadle VILA Štvanice po čas zkoušení a repríz (možnost využít zázemí DVŠ na zkoušení v době 17.-31. 8., pro reprízy pak  v době 1.-14. 9.)

zapůjčení techniky ze zázemí Divadla VILA Štvanice 

rozpočet na projekt 100.000 Kč (částka, kterou lze dle vlastního uvážení použít na umělecké honoráře, technické honoráře, produkci, výtvarné zpracování apod.)

zajištění průběhu repríz projektu (pokladní, uvaděčky, produkční dozor)

průběžné režijně-dramaturgické konzultace s uměleckým vedením festivalu Marií Novákovou a Ivo Kristiánem Kubákem

základní propagace – zajištění plakátu a tištěného programu, nafocení zkoušky/reprízy, promo v rámci komunikačních kanálů DVŠ (web, newsletter, sociální sítě), poskytnutí webu na adrese www.antickastvanice.cz

 

PODMÍNKY


minimálně 10 repríz projektu odehraných v období 1. 9.-14. 9.

zajištění vlastní produkce projektu a technického provozu zkoušek i repríz

spolupráce na propagaci projektu – je třeba zajistit vlastní propagaci projektu a také styčnou osobu, která bude spolupracovat s DVŠ na produkci propagace (dodávání podkladů, fotky a videa na soc-sítě, zajištění termínů pro fotografa atp.). Je možné využít konzultace s PR manažerkou DVŠ.

 

Harmonogram


uzávěrka výzvy 1. 12. 2021

výběrové řízení 2.-14. 12. 2021

oznámení výsledků 20. 12. 2021

tvůrčí rezidence 17. 8.-14. 9.

prezentace 1.-14. 9. (je třeba odehrát min. 10 repríz v tomto časovém období)

 

Přihláška musí obsahovat


motivační dopis (1 normostrana)

anotaci a dramaturgicko-režijní popis projektu (max. 2 normostrany)

profily uměleckého týmu (životopis/y, portfolia atd., max. 3 normostrany)


Přihlášku zasílejte na email aneta@tygrvtisni.cz do 1. 12. 2021 23:59.

 

Další info najdete na bit.ly/AntickaStvaniceVyzva