• Faust, I. díl
 • Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
 • Stařec a moře
 • Babička
 • Čekání na Godota
 • Zahradní slavnost
 • Věc Makropulos
 • Oidipús král
 • Loupežníci
 • Krvavá Svatba
 • Utrpení mladého Werthera
 • Slezské písně – Maryčka Magdonova
 • Nesnesitelná lehkost bytí
 • Zámek
 • Neviditelný
 • Krysař
 • Faust, I. díl
 • Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
 • Stařec a moře
 • Babička
 • Čekání na Godota
 • Zahradní slavnost
 • Věc Makropulos
 • Oidipús král
 • Loupežníci
 • Krvavá Svatba
 • Utrpení mladého Werthera
 • Slezské písně – Maryčka Magdonova
 • Nesnesitelná lehkost bytí
 • Zámek
 • Neviditelný
 • Krysař
 • Milan Kundera

  Nesnesitelná lehkost bytí

  Román nejpřekládanějšího českého a také francouzského spisovatele a esejisty Milana Kundery z roku 1984 o protikladu tíže vztahů, komunikace, životní banality a lehkosti, která je ovšem nesnesitelná.

  Co to znamená postmoderní román? Jak souvisí dílo Milana Kundery s hudbou? Jak pracuje autor s emocí?

  Proč se mozaikovitý román vyprávěný na přeskáčku, nazíraný z několika úhlů pohledu a odehrávající se na mnoha místech světa nedá vyprávět natožpak zpracovat divadelně vám názorně předvede Akram Georgi.

  Odborná spolupráce: docent Jakub Češka z Fakulty humanitních studií UK

  Záštitu projektu poskytl Magistrát hl. města Prahy a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Podpořeno Státním fondem kultury.