• Lidé
 • Spolupracující umělci
 • Partneři
 • Lidé
 • Spolupracující umělci
 • Partneři
 • Nezávislý divadelní soubor se již od svého vzniku v roce 2010 zabývá zkoumáním základů, na kterých stojí současná evropská společnost, její kultura a nakonec i možnosti jejího přežití.

   

  Inspirace a prameny

   

  Tygr v tísni často  nachází svá témata v textech, které nejsou primárně dramatické, nalézá literární kuriozity, cenné autentické materiály, objevuje dramatické příběhy 20. století. Skrze adaptace biografické a autobiografické literatury a zásadních děl moderní literatury přináší publiku současný pohled mladých tvůrců na politické a kulturní dějiny.

  Texty převádí do jevištní podoby přesahující konvenční pravidla činoherního divadla. Experimentuje s formou kabaretu, montáže, site-specific, scénické přednášky či hudebního divadla a inscenace umisťuje v netradičních prostorech a na netradičních místech, jako je Mlýn ve Zlaté koruně, Nákladové nádraží Žižkov, Fuchsova kavárna a další.

   

  Osobnosti a projekty

   

  Vůdčími osobnostmi spolku jsou režisér Ivo Kristián Kubák, dramaturgyně a autorka Marie Nováková a režisérka Zuzana Burianová.  

  Tygr v tísni pořádá festival antického divadla pod širým nebem Antická Štvanice a festival amatérského divadla Tygří výběr.

   

  Imerzivní divadlo

   

  Tygr v tísni patří mezi české průkopníky imerzivního divadla, jehož principy uplatňuje soustavně. Mezi nejvýraznější inscenace patří interaktivní událost GOLEM Štvanice, která se konala v roce 2010 klasicistní Vile na ostrově Štvanice. Tím začala dlouhá cesta, jejímž výsledkem je dnešní Divadlo VILA Štvanice, dnes stálá scéna Tygra v tísni i dalších souborů.

  Tygr v tísni je držitelem CENY JOSEFA BALVÍNA za divadelní událost GOLEM Štvanice & CENY EVALDA SCHORMA za adaptaci románu 1913.