• Lidé
 • Spolupracující umělci
 • Partneři
 • Lidé
 • Spolupracující umělci
 • Partneři
 • Nezávislý divadelní soubor vznikl na pražské DAMU na jaře 2010. Zaměřuje se na autorské divadlo, adaptaci literatury 20. a 21. století a hledání nových forem divadla v netradičních prostorech.

  Dramaturgie souboru se vydává mimo konvenční vody interpretace pevného dramatického textu. Obecenstvu nabízí divadelní zážitek z inscenací, které vycházejí z osobní autorské interpretace nedramatických (prozaických, biografických, autobiografických, dokumentárních, esejistických, básnických) literárních děl v klasicistní vile na ostrově Štvanice, nebo na netradičních místech (Mlýn ve Zlaté koruně, Nákladové nádraží Žižkov, Fuchsova kavárna ad.)

  Nalézá literární kuriozity, cenné autentické materiály, objevuje dramatické příběhy 20. století. Experimentuje s formou kabaretu, montáže, site-specific, scénické přednášky, hudebního či imerzivního divadla. Skrze adaptace biografické a autobiografické literatury a zásadních děl moderní literatury přináší publiku současný pohled mladých tvůrců na politické a kulturní dějiny.

  Vůdčími osobnostmi Tygra v tísni jsou režisér Ivo Kristián Kubák a dramaturgyně a autorka Marie Nováková. Stálými spolupracovníky jsou režiséři a autoři Zuzana Burianová a Tomáš Loužný.

  Tygr v tísni pořádá festival antického divadla pod širým nebem Antická Štvanice, imerzivní festival povinné četby SVAŤÁK a festival amatérského divadla Tygří výběr. Mezi nejvýraznější inscenace v nedivadelních prostorech patří interaktivní událost GOLEM Štvanice, kterou začala dlouhá cesta k otevření stálé scény Tygra v tísni v Divadle VILA Štvanice.

  Tygr v tísni je držitelem CENY JOSEFA BALVÍNA za divadelní událost GOLEM Štvanice & CENY EVALDA SCHORMA za adaptaci románu 1913.