• Lidé
 • Spolupracující umělci
 • Partneři
 • Lidé
 • Spolupracující umělci
 • Partneři
 • Ivo Kristián Kubák

  Režisér & umělecký šéf souboru


   

  (* 1977), divadelní režisér, absolvent katedry teorie kritiky DAMU a oboru režie na katedře činoherního divadla DAMU. Studia na MFF UK nedokončil. Spolu s dramaturgyní a autorkou Marií Novákovou zakladatel a umělecký šéf divadelního souboru Tygr v tísni (inscenace DENÍK 1959-1974, Otcizení, Explosis, 1913). Doktorand a pedagog KALD DAMU, učitel pražského gymnázia Na Zatlance, lektor ateliérů inscenační tvorby, porotce divadelních přehlídek, ředitel uměleckého prostoru VILA Štvanice, umělecký ředitel festivalu SVAŤÁK Štvanice, autor statí v odborných sbornících Divadlo a interakce.

  Marie Nováková

  Dramaturgyně a umělecká šéfka souboru


   

  (* 1989) dramaturgyně a autorka, absolventka oboru dramaturgie na katedře činoherního divadla DAMU. Spolu s Ivo Kristiánem Kubákem je zakladatelkou a dramaturgyní nezávislého divadelního souboru Tygr v tísni a ostrovní scény VILA Štvanice. Ve své dramaturgické a autorské tvorbě se zabývá adaptacemi a inscenováním nedramatických látek: Zápal (biografie Egona Schieleho a Georga Trakla), Deník 1959 – 1974 (adaptace deníků Pavla Juráčka), 1913 (adaptace esejistického románu Floriana Illiese), Labyrint světa a ráj srdce (imerzivní inscenace v Divadle Drak) ad. Externě spolupracuje s literárně -dramatickou redakcí Českého rozhlasu 3 Vltava (Ch. Dickens: Oliver Twist, O. Wilde: Portrét pana W. H. , hra pro mládež Skvostná země ad.). Je lektorkou divadelních dílen. Do roku 2016 byla dramaturgyní Městského divadla Kladno a od roku 2017 do roku 2019 působila jako dramaturgyně v Klicperově divadle v Hradci Králové.

  Zuzana Burianová

  Kmenová režisérka souboru


  (* 1989), divadelní a rozhlasová režisérka, dramaturgyně, autorka nezávislého projektu CO ČUMIŠ, absolventka oboru režie na katedře činoherního divadla DAMU. Kmenová režisérka Tygra v tísni (Explosis, Ticho, nahrává se!, Chrám hokeje, Aprílový kabaret: Provozní, NĚKDE NĚCO). Dlouhodobě spolupracuje se souborem BodyVoiceBand a je ředitelkou multimediálního Festivalu EFB. Soustředí se na inscenování autorských textů a současných dramat. Učí dramatickou výchovu, režíruje audioknihy a spolu s Marií Novákovou připravuje každý rok letní plenérový projekt Buzny a kuřačky. www.zuzanaburianova.net