21. 4. ve 20:00

Vořezávátka

Pořádná a zřetelná zpráva, kterak rodičové nejdražší svůj klenot, dítky své milé rozumně a počestně k slávě bohu, sobě ku potěšení, dítkám pak svým na spasení vésti a cvičiti mají.

26. 4. v 10:30

Ostrov, kde rostou housle

Dobrodružná výprava na tajuplný ostrov skrze křivolaké cesty tónů a melodií. Autorská hudební inscenace z poezie pro děti.

27. – 28. 4.

Festival SVAŤÁK IV. ročník

Poslední víkend v dubnu se stane ostrov Štvanice opět arénou literatury, o které u maturity každý tvrdí, že ji četl. Štvanice na literaturu. Literatura na Štvanici. SVAŤÁK 2018.

16. 5. ve 20:00

1913

Rok, v němž moderna naplno rozepjala svá křídla, aby byla brzo sestřelena kulkou Velké války.

20. 5. od 11:00 do 17:00

Ateliér režie a dramaturgie pro lehce pokročilé

Účastníci ateliéru v průběhu jednoho dne poznají a na praktických cvičeních si vyzkoušejí, kudy vede cesta od textu k živému světu divadelní inscenace.

20. 5. ve 20:00

Vořezávátka

Pořádná a zřetelná zpráva, kterak rodičové nejdražší svůj klenot, dítky své milé rozumně a počestně k slávě bohu, sobě ku potěšení, dítkám pak svým na spasení vésti a cvičiti mají.

21. 5. ve 20:00

Ticho, nahrává se!

„Nic nepůsobí tak stabilizujícím dojmem jako zábava.“ Joseph Goebbels

22. 5. v 11:00

Ticho, nahrává se!

„Nic nepůsobí tak stabilizujícím dojmem jako zábava.“ Joseph Goebbels

zadáno
27. 5. ve 20:00

Synáčci

Střední školy by se měly zrušit, protože většina mladých lidí se v nich zdecimuje a zničí.