• Hrajeme
 • Připravujeme
 • Archiv
 • Hrajeme
 • Připravujeme
 • Archiv
 • Vořezávátka

  Pořádná a zřetelná zpráva, kterak rodičové nejdražší svůj klenot, dítky své milé rozumně a počestně k slávě bohu, sobě ku potěšení, dítkám pak svým na spasení vésti a cvičiti mají.

  Synáčci

  Střední školy by se měly zrušit, protože většina mladých lidí se v nich zdecimuje a zničí.

  TICHO, NAHRÁVÁ SE!

  „Nic nepůsobí tak stabilizujícím dojmem jako zábava.“
  Joseph Goebbels

  MORČATA

  Komorní alegorický horor

  Ostrov, kde rostou housle

  Dobrodružná výprava na tajuplný ostrov skrze křivolaké cesty tónů a melodií.
  Autorská hudební inscenace z poezie pro děti.

  1913

  Rok, v němž moderna naplno rozepjala svá křídla, aby byla brzo sestřelena kulkou Velké války.