• Hrajeme
 • Připravujeme
 • Archiv
 • Hrajeme
 • Připravujeme
 • Archiv
 • Antická Štvanice 2021: Římská Lukrécie

  Nomádská operní travestie

  Juráček, Nováková: DENÍK 1974-1989

  Divadelní adaptace deníků Pavla Juráčka navazující na inscenaci Deník 1959 – 1974 z roku 2012.

  Špatné zprávy

  „Kdo může říct: já jsem se ničím neprovinil?“ Evangelium poražených. Dobrá zpráva pro ty, kteří v běhu života neobstáli. Temná slepičí polévka pro duši. Moc přítomného bezútěšného okamžiku.

  Krátká návštěva potěší

  výtvarně-divadelní portrét dvou výtvarnic spojených s českým undergroundem

  Berlín Alexanderplatz

  „Dýchání jednostejné všickni mají, aniž co více má člověk než hovado.“
  hudebně scénická skladba

  Vořezávátka

  Pořádná a zřetelná zpráva, kterak rodičové nejdražší svůj klenot, dítky své milé rozumně a počestně k slávě bohu, sobě ku potěšení, dítkám pak svým na spasení vésti a cvičiti mají.

  Synáčci

  Střední školy by se měly zrušit, protože většina mladých lidí se v nich zdecimuje a zničí.

  Ticho, nahrává se!

  „Nic nepůsobí tak stabilizujícím dojmem jako zábava.“
  Joseph Goebbels

  1913

  Rok, v němž moderna naplno rozepjala svá křídla, aby byla brzo sestřelena kulkou Velké války.