• Červené sešity
 • Pětkrát kolem světa
 • Červené sešity
 • Pětkrát kolem světa
 • Juráček, Nováková

  Červené sešity

  divadelní adaptace deníků Pavla Juráčka

  Divadelní adaptace deníků a korespondence režiséra a scénáristy české filmové Nové vlny z období jeho emigrace v Německu na přelomu 70. a 80. let a následného konce života po návratu do vlasti. Existencialistický čtyřportrét chorobného psavce, neustále o sobě pochybujícího a sebezpytujícího génia, jehož talent, fantazii a vůli k životu dusí příkazy, zákazy, cenzura, diktovaný vkus a nucená emigrace do cizího světa. V tomto světě není Juráček schopen se zorientovat a uplatnit. A tak se roku 1983 vrací do nesvobodné vlasti, kde tento enfant terrible šedesátých let bolestně dožívá bez možnosti tvořit a pracovat.

  Červené sešity navazují na inscenaci ranějších Juráčkových zápisků Deník 1959 – 1974, premiérovanou Tygrem v tísni v roce 2012.
  REŽIE A DRAMATURGIEIvo Kristián Kubák a Marie Nováková
  HUDBAJen Hovorka
  HRAJÍJiří Böhm, Tomáš Havlínek, Petr Šmíd, Marie švestková