01/04/2021

Velikonoční videodárek: Záznam KRABATA ve Zlaté Koruně

Přejeme vám klidné Velikonoce a jako dárek vám na celou dobu svátků (až do úterního rána) odemykáme záznam KRABATA, jedné z prvních inscenací Tygra v tísni z roku 2010 v mlýně ve Zlaté Koruně. Užijte si ho!
“Na Velký pátek zvečera stál nad Blaty bledý, zamlžený měsíc. Chasa seděla pohromadě v šalandě, Krabat ležel znavený na lůžku a chystal se usnout. Náhle uslyšel volat své jméno, stejně jako tenkrát ve snu, v kovárně v Hoznicích – jenže teď mu ten hlas, který přicházel odněkud z výšin, nebyl tak cizí. Posadil se, naslouchal, a pak uslyšel podruhé: „Krabate!“ Sáhl po šatech a oblékl se.”